Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przepisy prawne

W Adriana Aviation szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze podejście do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I WYKORZYSTUJE ADRIANA AVIATION?

Użytkownicy naszej strony pozostają anonimowi, dopóki nie zdecydują inaczej.

Informacje zawarte w logach systemowych (tj. Adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych są wykorzystywane przez naszych dostawców w celach technicznych do administrowania naszymi serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (tj. O regionie, z którego następuje połączenie). Informacje podane w formularzu rejestracyjnym są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami zainteresowanymi naszą ofertą.

JAK CHRONIONE SĄ INFORMACJE?

Formularz wypełniany przez zainteresowane osoby podczas rejestracji to jedyne miejsce na naszej stronie, w którym musisz podać swoje dane. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Adriana Aviation z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

CZY INFORMACJE OSOBISTE UDOSTĘPNIA SIĘ INNYM PODMIOTOM?

Nie, wszystkie dane przekazane Adriana Aviation służą jedynie do kontaktu z osobą zainteresowaną.

PRAWA DO PRZEGLĄDANIA, POPRAWIANIA I USUWANIA INFORMACJI O ZAINTERESOWANEJ STRONIE.

Adriana Aviation zapewnia każdemu zainteresowanemu możliwość wglądu, poprawiania i usuwania zebranych o sobie informacji drogą mailową na adres: formularzwww@epwt.eu.

W przypadku, gdy osoba uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zgłosić je pisemnie na adres:

Adriana Aviation, adres Watorowo Airport, Watorowo 19, 86-253 Kijewo Królewskie.

CIASTECZKA.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji statystyk Google Analytics. © 2021. Adriana Aviation. Wszelkie prawa zastrzeżone.