Skip to content

OBSŁUGA

Adriana Aviation

DZIAŁ TECHNICZNY

Wszystkie prace techniczne wykonywane są zgodnie z certyfikatem PART CAO, a nasi mechanicy są posiadaczami licencji Part-66.

DZIAŁ TECHNICZNY

Chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość regularnego sprawdzania i obsługi technicznej Państwa samolotu przez nasz wysoko wykwalifikowany zespół Działu Technicznego.

Adriana Aviation oferuje kompleksowe naprawy, planowaną obsługę techniczną, modyfikacje, remonty,  oraz sprzedaż części zamiennych. Oprócz podstawowej obsługi technicznej zapewniamy ciągłe zarządzanie statkiem powietrznym oraz coroczne przedłużenie ważności certyfikatu podnajmu statku powietrznego.

Obsługa techniczna (CAO-M)

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

OFERTA ORGANIZACJI OBSŁUGOWEJ W PEŁNYM ZAKRESIE

Statki powietrzne
 • Cessna 150/152/172/182 
 •  Tecnam P2006T, P2002JF
 • Inne: Samoloty o MTOM nie większej niż 2730kg. 
Podzespoły
 • Inne niż kompletne silniki, ze wszystkich wyżej wymienionych Statków Powietrznych

OFERTA ORGANIZACJI CAO - CAM

Wprowadzenie statku powietrznego do systemu GOLF BRAVO CAMO obejmuje:
 • opracowanie i zatwierdzenie Programu Obsługi Technicznej (POT) wg PART M (C)
 • opracowanie Programu niezawodności- jeśli ma zastosowanie
 • opracowanie zasad oceny nieobowiązkowych informacji dotyczących Zdatności do Lotu
 • opracowanie zasad oceny nieobowiązkowych informacji dotyczących Zdatności do Lotu
 • opracowanie inspekcji pomostowej
 • szkolenie z zakresu wykonywania przeglądu przedlotowego
Zakres rutynowych usług Cao-CAM:
 • koordynowanie i zlecanie wykonania planowej obsługi technicznej
 • nadzorowanie działań umożliwiających wykonanie odpowiednich dyrektyw (AD)
 • koordynowanie i zlecanie wykonania napraw, usterek wykrytych podczas planowej obsługi, przeglądu zdatności lub usterek zgłoszonych przez właściciela
 • nadzorowanie i zlecanie wymiany części o ograniczonej żywotności, o ograniczonym resursie oraz spełnienie wymagań w zakresie inspekcji podzespołów
 • wykonanie Analizy skuteczności zatwierdzonego POT (plus ewentualne zmiany POT)
 • koordynowanie i zlecanie wykonania modyfikacji , napraw zgodnie z M.A.304
 • organizowanie procesu zatwierdzenia każdej modyfikacji statku powietrznego przed jej wprowadzeniem zgodnie z załącznikiem Part-21 do Rozporządzenia (WE) nr 1702/2003
 • przestrzegania procedury oceny wykonywania modyfikacji nieobowiązkowych
 • prowadzenie zapisów Ciągłej Zdatności do Lotu w systemie interaktywnym GolfBravo
 • nadzorowanie ważności dokumentów statku powietrznego
 • wydawanie i przedłużanie świadectwa zdatności do lotu (ARC)