KURS FI(A)

Rozpoczynamy kolejne szkolenia : MCC, Adv UPRT, FI.

Ośrodek Szkolenia Lotniczego ADRIANA AVIATION organizuje kurs:

  Szkolenie MCC / JOC- kontakt indywidualny z ATO.

 Szkolenie Adv Uprt – realizujemy po kontakcie z ATO.

 Szkolenie FI – kontakt indywidualny z ATO.

Wszelkie inne informacje udzielane będą pod numerem telefonu 693 700 495.

Zgłoszenia mailem na ht@adriana.com.pl                                           

Informacje kontaktowe

EPWT

86-253 Kijewo Królewskie Watorowo 19

tel: +48566864956

Od poniedziałku do piątku - od 8:00 do 16:00

ht@adriana.com.pl

Wyślij nam swoje zapytanie w dowolnym momencie!

SZKOLENIE MCC

SZKOLENIE MCC

Szkolenie MCC (Multi Crew Coordination) to jeden z ostatnich etapów serii szkoleń dla pilotów, którzy pragną pracować w lotnictwie komercyjnym. Szkolenie składa się z części teoretycznej jak i praktycznej. Szkolenie praktyczne przeprowadzamy na symulatorze FNTP II ALSIM – Airbus A320. Nauczenie się efektywnej współpracy w załodze wieloosobowej i ukończenie szkolenia jest dodatkowo premiowane w staraniach o pracę jako pilot liniowy. Pierwszy etap szkolenia to kurs teoretyczny, kolejny to szkolenie praktyczne. Kurs prowadzony jest przez doświadczonych pilotów – instruktorów na co dzień latających liniach lotniczych.

W celu zdobycia umiejętności pilotowania statku powietrznego w załodze wieloosobowej kurs teoretyczny będzie obejmował następujące moduły:

 • Komunikacja
 • Przywództwo i praca w zespole
 • Świadomość sytuacyjna
 • Zarządzanie pracą
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Monitorowanie i sprawdzanie
 • Podział zadań
 • Stosowanie list kontrolnych
 • Odprawy
 • Kierowanie / zarządzanie lotem
 • Stosowanie FMS
 • Normalne działanie systemów
 • Anormalne i awaryjne działanie systemów
 • Środowisko, pogoda i służby kontroli ruchu lotniczego

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego będzie można przystąpić do szkolenia praktycznego, które wynosi 20h na symulatorze FNTP II ALSIM.

Podczas pobytu w Adriana Aviation możecie Państwo skorzystać z oferty naszego hotelu po preferencyjnych warunkach.

BARDZO ATRAKCYJNA CENA! Koniecznie zadzwoń i zapytaj!!

Informacje kontaktowe

EPWT

86-253 Kijewo Królewskie Watorowo 19

tel: +48566864956

Od poniedziałku do piątku - od 8:00 do 16:00

ht@adriana.com.pl

Wyślij nam swoje zapytanie w dowolnym momencie!

SZKOLENIA PPL

Pierwszy krok w lotniczej karierze

Jak zacząć szkolenie PPL(A) – /Private Pilot Licence/ Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego. 

 Pierwszym krokiem podczas szkolenia do licencji PPL powinny być badania lekarskie. W tym momencie należy zastanowić się nad celem szkolenia. Jeśli licencja PPL ma być tylko hobby, do latania wystarczy klasa II. Jeśli jednak planujemy dalsze  szkolenie zawodowe /IR, CPL/, niezbędne będą badania klasy I. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów, warto zastanowić się nad zrobieniem od razu badań klasy I. Mamy wówczas pewność,  że nasze zdrowie pozwoli nam realizować się zawodowo, a odejdzie nam koszt badań na klasę II, które są w takim wypadku zbędne. Koszt badań klasy II to 400 – 600 PLN, klasy I około 1200 PLN.

Następnym krokiem jest szkolenie teoretyczne. Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin nauki. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią, bardzo ciężko znaleźć szkolenie stacjonarne. Do dyspozycji kursantów są szkolenia e-learningowe, które zapewniają  komfort pracy i bezpieczeństwo. Można uczyć się bez przemieszczania się, a jeśli korzystamy z gotowej platformy szkoleniowej a nie zajęć zdalnych, możemy dowolnie regulować czas jego trwania w zależności od naszych możliwości. Koszt kursu teoretycznego jest bardzo różny i wynosi od 1200 do 4000 PLN.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i pozytywnym zdaniu egzaminów wewnętrznych otrzymujemy Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego do licencji PPL(A).  Zaświadczenie to uprawnia nas do zdawania egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Pobieramy i wypełniamy wniosek (1) oraz uiszczamy opłatę w wysokości 250 PLN . Następnie oczkujemy na odpowiedź z ULC. Po zakończeniu czynności administracyjnych otrzymamy z ULC login i hasło do naszego nowego konta. Za jego pomocą logujemy się i mamy możliwość zapisania się na egzaminy teoretyczne do licencji PPL(A). Można rozpocząć szkolenie praktyczne bez zdanych egzaminów teoretycznych w ULC. Jednakże biorąc pod uwagę kolejki do sesji egzaminacyjnych i czas oczekiwania, może to doprowadzić do sytuacji gdy po zakończeniu szkolenia praktycznego nie możemy przystąpić do egzaminu praktycznego kończącego naszą edukację do PPL z powodu braku egzaminu teoretycznego.

Egzaminy teoretyczne (2) na licencję pilota turystycznego PPL, kandydat zobowiązany jest zdać w terminie 18 miesięcy (bez limitu sesji). W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu. Po pomyślnym zdaniu egzaminów otrzymamy „Zaświadczenie o zdaniu egzaminów teoretycznych PPL(A)”.

Posiadając orzeczenie lekarskie i zaświadczenie o zdaniu teorii można przystąpić do szkolenia praktycznego. Szukając ośrodka szkolenia należy dokładnie przemyśleć czego oczekujemy. Szkolenie będzie tańsze w Aeroklubach, które nie prowadzą działalności komercyjnej. Jednakże z powodu mniejszej dostępności samolotów i instruktorów jest ono zdecydowanie dłuższe niż w komercyjnych ośrodkach szkolenia. Kolejnym aspektem jest odległość od miejsca zamieszkania i dostępność zakwaterowania. Ważnym elementem kalkulacji powinna być pora roku. Zimą i jesienią trawiaste lotniska mogą być niedostępne, a w części ośrodków życie zamiera. Natomiast latem może czekać długa kolejka do samolotu i instruktora. Takich kalkulacji należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego. Z doświadczenia wiemy, że piloci rzadko zmieniają dalsze miejsce szkolenia. Żaden z wyszkolonych w Adriana Aviation pilotów nie kontynuował szkolenia w innym ośrodku. Każdy z nich, decydując się na szkolenie do kolejnych uprawnień, pozostał naszym klientem.

Według obowiązujących przepisów, szkolenie praktyczne do PPL(A) obejmuje 45 godzin szkolenia. Z tego 5 godzin może być realizowane na symulatorze lotu.

 W naszym ATO szkolenie rozpoczynamy od 5 godzin szkolenia teoretycznego, które ma na celu standaryzację wiedzy po kursie teoretycznym, zapoznanie ze specyfiką lotniska, rejonu lotów oraz samolotu, na którym będzie wykonywane szkolenie. Następnie wdrażamy praktyczne szkolenie w powietrzu. W początkowym etapie szkolenia dzienny czas jest ograniczony do 2 godzin 30 minut. Ma to na celu przyzwyczajenie szkolonego do przebywania w nieznanym mu środowisku jakim jest przestrzeń powietrzna. Pierwsze loty to nauka lotu poziomego, zakrętów połączona z nauką startów i lądowań. Kolejnym etapem jest lot po kręgu. Element ten jest zazwyczaj największym wyzwaniem dla kandydatów, co jest spowodowane  krótkim czasem trwania, podczas którego realizowane są wszystkie newralgiczne fazy lotu. Przed pierwszym lotem samodzielnym kandydat musi zaliczyć egzamin wewnętrzny dopuszczający do lotów samodzielnych po kręgu. Następnym etapem szkolenia są loty do strefy pilotażu a po nich ćwiczenia w zasłoniętej kabinie stanowiące wstęp do pilotowania samolotu bez widoczności ziemi. Jednym z warunków otrzymania licencji PPL(A) jest uzyskanie nalotu 5 godzin w pozorowanych warunkach IMC. Ostatnim elementem szkolenia są loty trasowe. Element ten jest najciekawszym epizodem podczas szkolenia. Po lotach szkolnych kandydat po zdaniu egzaminu wykonuje samodzielne loty trasowe. Zakończeniem szkolenia jest przelot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego  należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwóch lotniskach innych niż lotnisko odlotu. Szkolenie jest zakończone gdy kandydat na pilota wykona 45 godzin nalotu w tym 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem, oraz 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych.

Ostatnim elementem jest egzamin praktyczny na licencję PPL(A). Egzamin można zdać w dowolnym ATO u egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Zazwyczaj kandydaci zadają egzamin w ośrodku w którym się szkolą, pierwsze egzaminy w znanym miejscu generują mniejszy stres.  Przed przystąpieniem do egzaminu należy dokonać opłaty za egzamin praktyczny do ULC, która wynosi około 850 PLN i przedstawić potwierdzenie płatności egzaminatorowi. Kolejnymi wymaganymi dokumentami są: zaświadczenie o zdaniu egzaminów teoretycznych w ULC, certyfikat badań lekarskich (wystarczająca jest II klasa) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego, które wystawia szkolący ośrodek. Egzamin praktyczny obejmuje cześć teoretyczną przed lotem, w tym przygotowanie dokumentacji nawigacyjnej, a następnie przygotowanie samolotu do lotu i sam lot. Podczas lotu kandydat musi wykazać się między innymi: umiejętnością wykonania lotu po kręgu i lądowania w rożnych konfiguracjach, wyprowadzania samolotu z przeciągnięcia oraz poprawnym wykonaniem wiraży z przechylaniem 45 stopni. Kolejnym ocenianym elementem jest wykonie lotu po trasie oraz wybór miejsca do przymusowego lądowania (3). Czas trwania egzaminu to około 1 godzina 30 minut.

Po zaliczonym egzaminie kandydat otrzyma od egzaminatora protokół z egzaminu praktycznego oraz wpis do zaświadczenia o ukończonym szkoleniu praktycznym i zaliczonym egzaminie.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, pozostaje tylko wypełnić wniosek (4) o wydanie licencji PPL(A). We wniosku znajduje się wykaz dokumentów, które należy dołączyć. Między innymi są to opłaty za wydanie licencji. Wynoszą one około 100 PLN. Podane koszty opłat celowo są tylko orientacyjne. Zmieniają się i można je odszukać w Tabeli Opłat Lotniczych (5). Sugeruję sprawdzić dokładnie kwotę przed dokonaniem opłaty, ponieważ zbyt mała wpłata zablokuje wydanie licencji. Rozsądnym pomysłem jest wykonanie kopii dokumentów wysłanych do ULC. Warto również zaopatrzyć się w Dziennik Lotów i dokonać pierwszych wpisów do niego pod nadzorem szkolącego nas ośrodka. Unikniemy nieporozumień i błędów, a rozpoczniemy karierę lotniczą z poprawnie wypełnionym Logbookiem.

Po zakończeniu czynności administracyjnych przez ULC, odebraniu licencji kandydat staje się pilotem. W licencji znajdzie się pierwsze uprawnie SEP(L) (Single Engine Piston (Land))  Jest ono ważne 24 miesiące. Informacja o terminie wygaśnięcia znajduje się w licencji. Licencja PPL(A)  uprawnia do latania samolotami jednosilnikowymi, których MTOW nie przekracza 5700 kg w operacjach niezarobkowych. Posiadając taką licencję można wykonywać tylko loty VFR /Visual Flight Rules/. Posiadacz licencji PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.

Koszt szkolenia praktycznego na chwilę obecną wynosi od 24 do 45 tysięcy PLN. Przy wyborze miejsca w którym planujemy rozpocząć edukację lotniczą nie należy kierować się najniższą ceną. Powinno to być ostatnie kryterium brane pod uwagę przy wyborze ośrodka szkolenia. Najważniejszym kryterium powinna być jakość szkolenia a następnie dostępność samolotów i instruktorów.

ATO Adriana Aviation szkoli do licencji PPL(A) od 1992 roku. Nie jesteśmy w stanie policzyć ilu pilotów wyszkoliliśmy przez ten czas. Aktualnie posiadamy flotę 8 samolotów SEP(L) do szkolenia podstawowego oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską z ogromnym doświadczeniem. Posiadamy też własny hotel o wysokim standardzie, znajdujący się na lotnisku, który udostępniamy naszym pilotom w przystępnych cenach. Nasz świeżo wyremontowany Klub Aviatora jest miejscem spotkań kolejnych pokoleń pilotów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka przed podjęciem decyzji o szkoleniu, by na własne oczy przekonać się o trafności podjętej decyzji. 

Mam nadzieję, że tekst będzie pomocny w podjęciu decyzji o szkoleniu lotniczym w ATO Adriana Aviation. 

                                                                                                                                                                                                                                          Jarosław Jastrzębski
                                                                                                                                                                                                                              Kierownik Szkolenia   Adrian Aviation

Przydatne odnośniki:

(1)   Wniosek_o_egzamin_teoretyczny_NoweLO.doc (live.com)

(2)   Egzaminy teoretyczne – ULC .

(3)   MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ (ulc.gov.pl)

(4)   05/LPL1- Wniosek o wydanie PPL(A) – ULC

(5)   Tabela opłat lotniczych – ULC

Informacje kontaktowe

EPWT

86-253 Kijewo Królewskie Watorowo 19

tel: +48566864956

Od poniedziałku do piątku - od 8:00 do 16:00

ht@adriana.com.pl

Wyślij nam swoje zapytanie w dowolnym momencie!

SZKOLENIE POMOSTOWE ATPL(A)

ATPL TEORIA – SZKOLENIE POMOSTOWE


Szkolenie pomostowe ATPL(A).

W odpowiedzi na wiele pytań ze strony naszych Klientów, w najprostszy sposób postaram się wyjaśnić genezę i działanie Szkolenia Pomostowego ATPL(A). 

Podstawa prawna:     
W związku z opublikowaniem przez EASA nowych Decyzji Dyrektora Wykonawczego:   
(ED) 2018/001/R, (ED) 2018/011/R, (ED) 2019/017/R.) dotyczących zmian w  Celach Szkoleniowych (LO) do sylabusa wiedzy teoretycznej ATPL(A) oraz egzaminów teoretycznych, jak również z wprowadzeniem do nich i zastosowaniem koncepcji Zarządzania Ryzykiem Zagrożeń i Błędów (TEM), nastąpiły        zmiany w Rozporządzeniu (UE) 1178/2011 zmieniające procedury egzaminacyjne w zakresach przedmiotów egzaminacyjnych. Wprowadzenie powyższych  zmian ma nastąpić   najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 roku. Wspomniane Decyzje określiły również nowe LO w Obszarze 100 KSA (ang. Knowledge, Skills, Attitude), które mają na celu rozszerzenie kluczowych kompetencji szkolonych pilotów już w czasie szkolenia teoretycznego do licencji CPL(A) i ATPL(A).                Na ATO spoczywa obowiązek oceny szkolonych kandydatów z Obszaru 100 KSA. Ocena ta  koncentruje się na zastosowaniu posiadanej wiedzy i  rozumieniu        jej na poziomie wielu przedmiotów. Kursanci mają możliwość zademonstrowania  wiedzy i umiejętności zarówno technicznych jak i pozatechnicznych oraz uzyskać właściwy poziom kompetencji jeszcze przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej w ULC.

Po 31 stycznia 2022 roku  brak pozytywnych ocen z obszaru „100 KSA” wydawanej  przez ATO skutkował będzie, zgodnie z AMC1.FCL.025(a)(2), brakiem rekomendacji do egzaminów teoretycznych ATPL(A) w ULC.

Nowy format LO  powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie przyszłych pracodawców (głównie linii lotniczych), którzy w efekcie będą z pewnością  preferować kandydatów wyszkolonych w  oparciu o ten format i  posiadających uwidocznioną na zaświadczeniu ocenę 100 KSA.

Obecnie ATO szkolą zarówno według:
– NOWEGO FORMATU (LO zawarte w Decyzjach (ED): 2018/001/R, 2018/011/R i 2019/017/R wraz ocenami z obszaru 100 KSA);
– STAREGO FORMATU po 31 stycznia 2022 roku ryzyko braku możliwości zdania egzaminów. 

Aby zapewnić przejście ze starego formatu na nowy ULC przyjmuje egzaminy w oparciu o dwie bazy:
ECQB 7.0 – dla kandydatów którzy przeszli szkolenie według starego formatu;
ECQB 2020 – dla kandydatów, którzy przeszli szkolenie według nowego formatu.

Główna zmiana związana z nową bazą pytań egzaminacyjnych ECQB 2020 to usunięcie nieaktualnych pytań dotyczących zagadnień, które nie zostały uwzględnione w nowym formacie szkolenia oraz implementacja Obszaru 100KSA. Dzięki temu kandydaci szkoleni w nowym formacie nie zetkną się w               czasie egzaminu z pytaniami, których nie obejmowało szkolenie, a które znajdują się w bazie pytań ECQB 7. 

Dla kandydatów, którzy ukończyli szkolenie w starym formacie jest przewidziana możliwości uzupełnienia wiedzy o nowe zagadnienia w RAMACH KURSU POMOSTOWEGO, czyli szkolenia uwzględniającego różnice pomiędzy starymi a nowymi celami szkoleniowymi. Szkolenie pomostowe daje kandydatowi, możliwość  przystąpienia do egzaminów teoretycznych ATPL(A)  w ULC zgodnie z  ECQB 2020.

Realizacja szkolenia pomostowego, czyli jak to wygląda w praktyce.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest:
– posiadanie licencji PPL(A) oraz
– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego ATPL(A) wg starego sylabusa. 

Rozpoczęcie szkolenia e-lerningowego planujemy indywidualnie dla każdego uczestnika, tak więc tą cześć szkolenia można rozpocząć po zakończeniu             czynności administracyjnych.

Po tej operacji i podpisaniu Umowy z Adriana Aviation następuje przesłanie harmonogramu szkolenia pomostowego z wyszczególnionym sylabusem                      oraz czasem przedmiotowego samokształcenia. Następnie  udzielimy  wszelkich  wskazówek i przeszkolimy uczestnika szkolenia z zakresu używania           platformy szkoleniowej. Samokształcenie to studiowanie kolejnych rozdziałów z możliwością nieobowiązkowego rozwiązywania Quizów, zaliczanie obowiązkowych testów postępu oraz egzaminów końcowych z każdego przedmiotu. Baza szkoleniowa wraz z pytaniami egzaminacyjnymi jest aktywna                    18 miesięcy od momentu rozpoczęcia szkolenia.

Platforma Padpilot jest podstawową bazą do szkolenia ATPL i zawiera materiały na 826 godzin studiowania dla pełnego kursu. Podczas e-learningu 
realizujemy pierwszą cześć szkolenia 100 KSA, jego dalsze elementy są realizowane podczas szkolenia stacjonarnego. Proszę pamiętać, że szkolenie
pomostowe to rozwiązanie tymczasowe/przejściowe i dotyczy zagadnień stanowiących tylko różnice ale dające wymierne oszczędności czasowo-finansowe. Zachęcamy do poświęcenia większej ilości czasu na dokładne zapoznanie się z dostarczonymi materiałami.  Jednakże Szkolenie Pomostowe zgodnie z harmonogramem zajmuje tylko 130 godzin szkolenia z wybranych zagadnień tematycznych ATPL(A).

Po zakończeniu szkolenia e-learningowego organizujemy część  stacjonarną, która odbywa się w siedzibie ATO w Watorowie. Uczestnikom zapewniamy
nocleg w naszym hotelu. Podczas tej części następuje zakończenie szkolenia 100 KSA. Uzyskany certyfikat szkolenia 100KSA należy złożyć w Urzędzie
Lotnictwa Cywilnego przed przystąpieniem do egzaminu z ostatniego przedmiotu.

Po zakończeniu Szkolenia Pomostowego uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia teoretycznego do licencji ATPL(A) /ECQB2020/
oraz raport oceny 100 KSA. Certyfikat jest ważny na ogólnych  zasadach dotyczących szkoleń teoretycznych /12 miesięcy na rozpoczęcie egzaminów w
ULC a następnie 18 kolejnych na zakończenie wszystkich egzaminów/. 
Oczywiście, alternatywą dla tego szkolenia jest powtórzenie całego kursu ATPL(A) realizowanego zgodnie z nowym sylabusem, na który zapraszamy.

Szkolenia teoretyczne do ATPL(A) w ATO Adriana Aviation koordynuje CTKI Mirosław Grzelak tel.  +48 537 462 069.  

Pozdrawiam serdecznie.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Jarosław Jastrzębski
                                                                                                                                                                                                                                                     Kierownik Szkolenia    Adriana Aviation

 

Szkolenie teoretyczne ATPL(A).

Baza danych ECQB 2020 + 100KSA

Wymagania:

– posiadanie aktualnej licencji PPL(A)

Przebieg szkolenia:

650 godzin:
– 583 godzin edukacja zdalna przy użyciu platformy  PadPilot,
– 67 godzin edukacja stacjonarna w Adriana Aviation

Koszt szkolenia:

– 5800 PLN 

Zakwaterowanie w Adriana Aviation:

– 75 PLN za dobę

Ceny brutto.

100 KSA i nowe cele szkoleniowe

Szkolenie pomostowe ATPL(A) dla pilotów, którzy ukończyli  kurs ze starym sylabusem bez 100KSA

Baza danych ECQB 2020 + 100KSA

Wymagania:

– posiadanie aktualnej licencji PPL(A)
– ukończony kurs ATPL(A)

Przebieg szkolenia:

130 godzin:
– 108 godzin edukacja zdalna przy użyciu platformy LMS Evionica,
– 22 godzin edukacja stacjonarna w Adriana Aviation

Koszt szkolenia:

– 3900 PLN 

Zakwaterowanie w Adriana Aviation:

– 75 PLN za dobę

Ceny brutto.

100 KSA i nowe cele szkoleniowe

Indywidualne terminy szkoleń.

BUDOWANIE NALOTU

PROMOCJA !! BUDOWANIE NALOTU W ADRIANA AVIATION

Serdecznie zapraszamy wszystkich pilotów do Watorowa. Ośrodek Adriana Aviation umożliwia budowanie nalotu na samolotach Cessna 150, Cessna 172, Tecnam 2002.


Płatności mogą zostać rozłożone na pakiety 10 godzinne płatne z góry.

Wszyscy nasi klienci mają możliwość skorzystania z oferty hotelu w specjalnej cenie 75 zł za dobę.

Szczegóły oferty pod numerem

Informacje kontaktowe

EPWT

86-253 Kijewo Królewskie Watorowo 19

tel: +48566864956

Od poniedziałku do piątku - od 8:00 do 16:00

ht@adriana.com.pl

Wyślij nam swoje zapytanie w dowolnym momencie!

FLY & DRIVE – NOWA USŁUGA W ADRIANA AVIATION

FLY & DRIVE – NOWA USŁUGA W ADRIANA AVIATION

Miło nam poinformować, że kolejnym udogodnieniem dla naszych studentów jak i gości przylatujących do Adriana Aviation jest możliwość wynajęcia samochodu KIA w malowaniu samolotów Tecnam 2002. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów staramy się dopasowywać do ich potrzeb, stąd decyzja o zakupie samochodu umożliwiającego dotarcie do najbliższych miast takich jak Bydgoszcz, Chełmno czy Toruń w systemie Fly&Drive.

Koszty wynajęcia samochodu:

do 1h (do 20km) – 25 pln

do 2h (do50km) – 45 pln

24 godziny + paliwo pow. 50km – 100 pln

Informacje kontaktowe

EPWT

86-253 Kijewo Królewskie Watorowo 19

tel: +48566864956

Od poniedziałku do piątku - od 8:00 do 16:00

ht@adriana.com.pl

Wyślij nam swoje zapytanie w dowolnym momencie!